Ang Tatay at Nanay – Tarzan and Baby Jane

Ang Tatay at Nanay Ay nagsusunuran Kung kaya’t ni minsan di sila nag-away Gawain sa bahay tungkulin ni Nanay Ang naghahanap-buhay nama’y si tatay At ako bata man ay tumutulong din Magwalis sa bahay Magdilig sa hardin Kung kami kakain katulong maghain Marunong ding magluto nitong sinaing Kaya’t maraming mga matanda Sa akin ay humahanga […]