Toutyoutantei Monogatari Vol.4 Syatyou Reijyou Yuukaijiken to 7nenmae No Bourei No Maki (Remastered) – Rikiya Koyama, Rina Akiyama & Welz Music Album

Released: Feb 26, 2014 2014 Welz Music Toutyoutantei monogatari Vol.4 Syatyou reijyou yuukaijiken to 7nenmae no bourei no maki (Remastered) Rikiya Koyama, Rina Akiyama & Welz Music Album Song List Vol.4 Syatyou reijyou yuukaijiken to 7nenmae no bourei no maki Chapter 1 7:58 Vol.4 Syatyou reijyou yuukaijiken to 7nenmae no bourei no maki Chapter 2 […]

Toutyoutantei Monogatari Vol.3 Akihabarameido Stalkerjiken Hassei No Maki (Remastered) – Rikiya Koyama, Rina Akiyama & Welz Music Album

Released: Feb 26, 2014 2014 Welz Music Toutyoutantei monogatari Vol.3 Akihabarameido stalkerjiken hassei no maki (Remastered) Rikiya Koyama, Rina Akiyama & Welz Music Album Song List Vol.3 Akihabarameido stalkerjiken hassei no maki Chapter 1 8:49 Vol.3 Akihabarameido stalkerjiken hassei no maki Chapter 2 5:37 Vol.3 Akihabarameido stalkerjiken hassei no maki Chapter 3 7:07 Vol.3 Akihabarameido […]

Toutyoutantei Monogatari : Vol.1 (Remastered) – Rikiya Koyama, Rina Akiyama & Welz Music Album

Released: Feb 12, 2014 2014 Welz Music Toutyoutantei monogatari : Vol.1 (Remastered) Rikiya Koyama, Rina Akiyama & Welz Music Album Song List Vol.1 Chapter 1 9:17 Vol.1 Chapter 2 8:08 Vol.1 Chapter 3 6:45 Vol.1 Chapter 4 7:17 Vol.1 Chapter 5 6:25 Vol.1 Chapter 6 7:02 Vol.1 Chapter 7 9:44 Vol.1 Chapter 8 8:18 Digital […]