CõI TrầN – Nmt , Wsk , CẩM TiêN

ver 1 NMT Ánh trăng hôm nay sao đẹp lạ kỳ Ta ngồi dưới đây ta ngước lên trời cao Hỏi rằng khó khăn hôm nay tôi gặp người ta gọi đó là đời sao Ai vẽ cuộc đời tôi lạ kỳ… Màu đen màu trắng và xanh đỏ tím vàng tại sao ông vẽ […]