Hoa RơI Cửa PhậT – Jombie Ft LeeYang & Sino

LeeYang Gió đưa nhẹ cánh hoa lặng rơi ngoài hiên Cuộc đời ta…vùi trong kiếp lưu đày Cõi nhân sinh.. xa hoa …chỉ đau khổ vương mang Gian thế cần ….khoảng lặng bình yên trạng thái…. cảm xúc của một con người… là.. hạt giống…. bỡi vì những lúc ta buồn…đó.. chính là hiện tượng… […]