Snicker – TóC Em Ft. L.piz

Và từng ngày qua anh vẫn sống dưới những câu ca Mái tóc em thướt tha làm tâm trí anh bỗng dưng thấy lạ Anh không biết nói sao cả em có phải cô gái bên kia đường ngày hôm qua Mà điều kì diệu nào đó đã cho chúng ta thấy nhau Những mùi […]