NốT TrầM – Mad.p X Lux X Seth X L Nguyen

  Thế giới này 7 tỉ người anh chỉ chọn em Thêm chút đau đớn để cuộc tình này trọn vẹn thêm Em xa , để lại đây là những khoảng trống Hẹn thề khi xưa chắc giờ đây chẳng còn quan trọng Thuốc tàn trên tay anh thả mình vào đêm dài Không biết […]