MàN DạO ĐầU – LDle​KING Ft. B Ray

  B ray: Khi mà tao bước chân vào rap việt , tụi nó muốn nói với tao k khác biệt Nhìn lại quá khứ qua từng lời nhạc nếu k là tao thì chắc chắn k ai khác viết Yeah Yeah nhất rồi Ray Yeah Yeah tao rap mà đéo sợ ai khác Mồm […]

Dear Haters – B Ray

Verse 1: Dear hater, Tao biết mày rất là ghét tao, Tao có thể thấy ở trong flow mày cũng có nét tao, Mày muốn chờ cái ngày tao ngã nhưng nó còn lâu ác, Mày ghét ba que, nhưng hành động đó, mày cũng đâu khác, Tao có thể, để mặc mày như chó […]

TíC TắC – B Ray

Tíc tắc, tíc tắc, Đời nhắc anh nhớ không gì là biết chắc, Điếu thuốc trên tay anh siết chặt, Thân phận ta trao cho nhau phải viết ngoặc, Anh biết tình yêu là thứ có tồn tại, nhưng mất cả đời nhiều người chưa biết mặt, Để tất cả những gì vẫn còn lại, […]

Bố MàY Từ ThiệN – Young H , B Ray ,Diss Rhymastic

Đem lên phường làm giấy và ký tên.. lên phường làm giấy và ký tên bố mày từ thiện 1 đô tao đổi 20 ngàn.. để cho thằng bố mày từ thiện nhạc mày tao mua nhớ thối tao 15 ngàn Young H ấy chà ấy chà… tụi tao ở miền nam chờ mày 3 […]