White Noise Carousel & Synox Remixes – White Noise Carousel & Synox Album

Print Lyrics Print Lyrics
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
White Noise Carousel & Synox Remixes White Noise Carousel & Synox Album Song List

Released: Aug 21, 2013
2013 2013 What Now Becomes

White Noise Carousel & Synox Remixes White Noise Carousel & Synox Album Song List

  1. Sensor Blowflies (Original Mix) – White Noise Carousel 2:54
  2. Sensor Blowflies (Synox Remix) – White Noise Carousel 8:03
  3. I Am In the Directory (Original Mix) – White Noise Carousel 8:23
  4. I Am In the Directory (Synox Remix) – White Noise Carousel 8:48