Smoke Weed Everyday – Smo Ft Young H X Ldleking

  Hook: smoke weed every dayx4 SMO: smoke weed every day tâm hồn tao luôn bay đó là lý do sao mà tao luôn có mùi cỏ hay dính trên tay smoke weed every day bật lên thêm con beat thật hay cùng vs các homie tụi tao sẽ tạo ra thứ âm thanh thật […]

Bố MàY Từ ThiệN – Young H , B Ray ,Diss Rhymastic

Đem lên phường làm giấy và ký tên.. lên phường làm giấy và ký tên bố mày từ thiện 1 đô tao đổi 20 ngàn.. để cho thằng bố mày từ thiện nhạc mày tao mua nhớ thối tao 15 ngàn Young H ấy chà ấy chà… tụi tao ở miền nam chờ mày 3 […]