"pusong bato rap" - Lyrics

Bandang Huli - Lil Sisa & Lockaret Yow
    ...na Pag Kukulang Na Hindi Kinatuwa Mag Bato Ng Masakit na Salita Ang Nagawa ...Kita Kung Sa Galit Magsimtimyento ( Repeat Chorus ) Rap 3 : Kala Koj Noon Kaya Kong ...Pa Ba Kung Merong Mapapala Kastiguhin Itong Pusong Makulit Ng Madalang Matutunang Tumanggap Ng ...