"Tadhana Son" - Lyrics

Gayuma – Abra
    ... Makasama ka na para bang tadhana At kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan kung wala ka Ang tadhana sadyang kahanga-hanga Ibang... ka, parang naglakad ng aso, kaso di eh Paggalit si Son Goku parang kamukha mo babe Pero ika’y bituin kapag...