Banana – Minions

Print Lyrics Print Lyrics
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

BababaBabanana
BababaBabanana
Potato naaaah
Banana
Togalino Potatoni
Ganibalo Banikano Jiga
BababaBabanana
Yu Planu hu La Panobo tu
Ma Banana Layka Nupi Talumu
Banana BabaBabanana
Potatooooooooh
Togalino Potatoni
Ganibalo Banikano Jiga
Bababababananaaaaaaaaaaaaaaah

Submitted by: John Roman